Algemene deelnamevoorwaarden

 1. Organisator, algemeen

(1) De loterij wordt georganiseerd door Tante Fanny Nederland, Benedenkade 10a, 4797 AV, Willemstad (hierna de “organisator” genoemd).

(2) Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de volgende deelnamevoorwaarden. De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie, afhandeling en het verstrekken van prijzen en winstverdeling.

(3) Deelname aan de wedstrijd is gratis.

 1. Geschiktheid

(1) Alle natuurlijke personen die aan het einde van de wedstrijdperiode een foto van de pizza van Tante Fanny bij de barbecue hebben geüpload, komen in aanmerking voor deelname.

(2) Geschikt voor deelname zijn natuurlijke personen die op het moment van deelname 18 jaar oud zijn, consumenten zijn in de zin van de consumentenbeschermingswet en op het moment van deelname woonachtig zijn in Nederland.

(3) Werknemers, werknemers en familieleden van de organisator en de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor gezinsleden van voornoemde personen. Ook personen die niet voldeden aan de criteria voor deelname worden uitgesloten.

 1. Prijs

(1) Prijswinnaars winnen een BBQ pizza workshop op woensdag 10 augustus in het BBQ Experience Center te Roosendaal t.w.v. 110,00 euro. In totaal worden er 20 winnaars getrokken.

(2) De prijs is niet overdraagbaar.

 1. Wedstrijdperiode

De wedstrijdperiode is van maandag 13 juni 19.00 uur tot woensdag 20 juli 2022 23:59 uur.

 1. Deelnamemodaliteiten en bepaling van de winnaars

1) Upload een foto van je Tante Fanny Pizza bij de barbecue op www.tantefanny.nl en omschrijf je recept.

(2) Uit alle inzendingen worden de 30 beste foto’s en daarmee winnaars bepaald en zal er op donderdag 14 juli 2022 via e-mail contact worden opgenomen.

(4) De vouchers voor de workshop worden uiterlijk 24 julie verzonden naar de winnaars. De vouchers worden verzonden naar het door de winnaar opgegeven adres.

(5) De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de kennisgeving aan de winnaars, met name in het geval dat:

 • de mailbox van de deelnemer is vol;
 • het door de deelnemer opgegeven e-mailadres onjuist of onvolledig is;
 • er is geen reactie van de server na het verzenden van de e-mail met de melding van winnen;
 • de mailbox van de deelnemer is gedeactiveerd;
 • het door de deelnemer opgegeven e-mailadres staat op de zwarte lijst;
 • het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven, is onjuist of onvolledig.
 1. Gegevensbescherming

De door de organisator verzamelde en verwerkte persoonsgegevens, namelijk de voor- en achternaam, het adres en het telefoonnummer van de winnaars, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van de wedstrijd. De gegevens van deze winnaars worden niet doorgegeven aan derden. Het staat de winnaars te allen tijde vrij om deze gegevens te verwijderen door een bericht te sturen naar office@tantefanny.nl.

 1. Verstoringen in het proces, aansprakelijkheid

(1) De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde te onderbreken of te beëindigen, rekening houdend met de belangen van de deelnemers, indien technische redenen het niet goed kunnen doorgaan, indien er een vermoeden bestaat van misbruik van de deelnemers of de website of indien de wedstrijd om juridische redenen niet-ontvankelijk is.

(2) De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het foutloos functioneren van de technische kant waarop de wedstrijd te allen tijde wordt aangeboden, in het bijzonder niet voor een eventuele overbelasting.

(3) De organisator heeft het recht om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten die het deelnameproces of de wedstrijd manipuleren of trachten te manipuleren en/of die de deelnamevoorwaarden schenden. Dit geldt ook voor deelnemers die onjuiste informatie over zichzelf verstrekken.

 1. Uitsluiting van rechtsmiddelen, toepasselijk recht

De beslissing van de jury is definitief. De wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Willemstad, op 13 juni 2022 Tante Fanny Nederland.