Algemene deelnamevoorwaarden

 1. Organisator, algemeen

(1) De winactie wordt georganiseerd door Tante Fanny Nederland / Dorsvlegel B.V., Benedenkade 10A, 4797 AV te Willemstad in samenwerking met Napoleon Grills Europe, De Riemsdijk 22, 4004 LC te Tiel (hierna de “organisator” genoemd).

(2) Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de volgende deelnamevoorwaarden. De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie, afhandeling en het verstrekken van prijzen en winstverdeling.

(3) Deelname aan de wedstrijd is gratis.

 1. Geschiktheid

(1) Alle natuurlijke personen die aan het einde van de wedstrijdperiode het antwoord op de rebus uit het ‘Zomer gemak op de barbecue’ receptenboekje, uitgegeven in mei 2023, komen in aanmerking voor deelname.

(2) Geschikt voor deelname zijn natuurlijke personen die op het moment van deelname 18 jaar oud zijn, consumenten zijn in de zin van de consumentenbeschermingswet en op het moment van deelname woonachtig zijn in Nederland.

(3) Werknemers en familieleden van de organisator en de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor gezinsleden van voornoemde personen. Ook personen die niet voldeden aan de criteria voor deelname worden uitgesloten.

 1. Prijs

De hoofdprijs van de winactie is
Een TRAVELQ PRO 285X met inklapbaar onderstel welke aan één iemand wordt overhandigd;
De tweede prijs is een pizzalover starterskit welke aan één iemand wordt overhandigd;
De derde prijs is een persoonlijke pizzasteen voor de TRAVELQ met een diameter van 25 cm. Deze wordt aan twee winnaars overhandigd. 

(2) De prijs is niet overdraagbaar via ons.

 1. Wedstrijdperiode

De wedstrijdperiode is van dinsdag 30 mei tot en met woensdag 5 juli 2023 tot 23:59 uur.

 1. Deelnamemodaliteiten en bepaling van de winnaars

1) Stuur jouw antwoord op de rebus in via het deelnameformulier met daarbij jouw gegevens. Zonder de juiste gegevens kunnen wij geen contact opnemen om de prijs te overhandigen. 

(2) Uit alle juiste inzendingen wordt een loting gedaan en uiterlijk vrijdag 7 juli 2023 wordt per e-mail contact opgenomen.

(4) De pakketten worden overhandigd ofwel toegezonden naar de winnaars vanaf 7 juli. De pakketten worden verzonden naar het door de winnaar opgegeven adres.

(5) De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de kennisgeving aan de winnaars, met name in het geval dat:

 • de mailbox van de deelnemer is vol;
 • het door de deelnemer opgegeven e-mailadres onjuist of onvolledig is;
 • er is geen reactie van de server na het verzenden van de e-mail met de melding van winnen;
 • de mailbox van de deelnemer is gedeactiveerd;
  het door de deelnemer opgegeven e-mailadres staat op de zwarte lijst;
 • het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven, is onjuist of onvolledig.
 1. Gegevensbescherming

De door de organisator verzamelde en verwerkte persoonsgegevens, namelijk de voor- en achternaam, het adres en het telefoonnummer van de winnaars, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van de wedstrijd. De gegevens van deze winnaars worden niet doorgegeven aan derden. Het staat de winnaars te allen tijde vrij om deze gegevens te verwijderen door een bericht te sturen naar office@tantefanny.nl.

 1. Verstoringen in het proces, aansprakelijkheid

(1) De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te allen tijde te onderbreken of te beëindigen, rekening houdend met de belangen van de deelnemers, indien technische redenen het niet goed kunnen doorgaan, indien er een vermoeden bestaat van misbruik van de deelnemers of de website of indien de wedstrijd om juridische redenen niet-ontvankelijk is.

(2) De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het foutloos functioneren van de technische kant waarop de wedstrijd te allen tijde wordt aangeboden, in het bijzonder niet voor een eventuele overbelasting.

(3) De organisator heeft het recht om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten die het deelnameproces of de wedstrijd manipuleren of trachten te manipuleren en/of die de deelnamevoorwaarden schenden. Dit geldt ook voor deelnemers die onjuiste informatie over zichzelf verstrekken.

(4) [Alleen voor wedstrijden via sociale-mediaplatforms:] Deze wedstrijd is niet verbonden met [Facebook / Instagram] en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door [Facebook / Instagram]. Door deelname aan de prijsvraag stellen de deelnemers [Facebook/Instagram] vrij van alle aanspraken in verband met de prijsvraag.

 1. Uitsluiting van rechtsmiddelen, toepasselijk recht

De beslissing van de jury is definitief. De wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Willemstad, op 15 mei 2023 Tante Fanny Nederland